Sơn Chống Hà Jotun Seaforce 90

Sơn Chống Hà Jotun Seaforce 90

Sơn chống hà Jotun Seaforce 90 là sản phẩm có hàm lượng chất rắn cao dựa trên công nghệ hóa dẻo trùng hợp (sáng chế độc quyền) và được thiết kế cho khả năng chống hà lên tới 60 tháng. Sản phẩm được sử dụng cho các công trình tàu biển.

  • Mô tả

Mô tả

Sơn chống hà Jotun Seaforce 90 là sản phẩm có hàm lượng chất rắn cao dựa trên công nghệ hóa dẻo trùng hợp (sáng chế độc quyền) và được thiết kế cho khả năng chống hà lên tới 60 tháng. Sản phẩm được sử dụng cho các công trình tàu biển.

»»» Độ dầy và định mức sơn chống hà Jotun Seaforce 90

Tối thiểu                 Tối đa

Độ dầy, khô (µm)                                  75                          175

Độ dầy, ướt (µm)                                   130                         300

Định mức lý thuyết (m²/l)                     7,7                          3,3

»»» Hệ sơn lót tiêu biểu

  • Hệ sơn chống rỉ thích hợp theo yêu cầu, kết hợp với sơn Safeguard Universal ES hay Safeguard Plus làm sơn lót (sealer coat/tie-coat).

»»» Dữ liệu thi công

  • Tỷ lệ pha trộn (thể tích):   Sơn 1 thành phần
  • Chất pha loãng/làm sạch:  Jotun Thinner No. 17

»»» Kích cỡ đóng gói

  • 20 lít.