Sơn Chống Hà Jotun Seaforce 60

Sơn Chống Hà Jotun Seaforce 60

  • Mô tả

Mô tả

Sơn Chống Hà Jotun Seaforce 60 dùng làm sơn chống hà cho tàu hoạt động trong phạm vi toàn cầu với thời gian giữa 2 lần lên đà lên tới 36 tháng cho khu vực đáy hông và 60 tháng cho khu vực đáy bằng khi cần hệ sơn chống hà chất lượng cao. Cũng có thể được chỉ định thời gian 60 tháng cho khu vực mớn thay đổi (mạn chống sóng) cho tàu thường xuyên hoạt động không chứa hàng.