Sơn Chống Hà Jotun Coastal AF 38

Sơn Chống Hà Jotun Coastal AF 38

Sơn chống hà Coastal AF 38 được sử dụng cho các lọai tàu thuyền họat động ven biển, có thời gian họat động giữa 2 kỳ lên đà sửa chữa lên tới 24 tháng.

»»» Độ dầy và định mức sơn chống hà Coastal AF 38

 • Tối thiểu Tối đa Độ dầy, khô (µm) 75 150
 • Độ dầy, ướt (µm) 145 290
 • Định mức lý thuyết (m²/l) 6,9 3,4
 • Mô tả

Mô tả

Sơn chống hà Jotun Coastal AF 38 được sử dụng cho các lọai tàu thuyền họat động ven biển, có thời gian họat động giữa 2 kỳ lên đà sửa chữa lên tới 24 tháng.

»»» Độ dầy và định mức sơn chống hà Jotun Coastal AF 38

 • Tối thiểu Tối đa Độ dầy, khô (µm) 75 150
 • Độ dầy, ướt (µm) 145 290
 • Định mức lý thuyết (m²/l) 6,9 3,4

»»» Tính chất vật lý

 • Màu sắc   Đỏ đậm % thể tích chất rắn* 52 ± 2
 • Điểm bắt lửa 30ºC ± 2 (Setaflash)

»»» Dữ liệu thi công 

 • Tỷ lệ pha trộn (thể tích) Sơn 1 thành phần.
 •  Chất pha loãng/làm sạch Jotun Thinner No. 7

»»» Kích cỡ đóng gói của sơn chống hà Coastal AF 38: 5 lít hay 20 lít.

You've just added this product to the cart: