Sika Latex Chống Thấm 5 Lít

Sika Latex Chống Thấm 5 Lít

375,000 

Sika Latex chống thấm 5 Lít là một loại phụ gia nhũ tương đương Styrene Butađien cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng – cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm cho vữa và tác nhân kết nối các nguyên liệu xây dựng lại với nhau.

»»»  Thành phần:

  • Nhã tương Polybutadience

»»»  Tỷ lệ trộn: 

  • Lớp kết nối: pha theo tỷ lệ 1 lít Sika Latex + 1 Lít nước+ 4 kg xi măng tạo thành hỗn hợp hồ dầu có thể thi công 4 m2
  • Chuẩn bị bề mặt: phải sạch, đặc chắc,  không dính dầu mỡ và tạp chất. Bề mặt hút nước phải được bão hòa toàn bộ tránh đọng nước
  • Mô tả

Mô tả

Sika Latex chống thấm 5 Lít là một loại phụ gia nhũ tương đương Styrene Butađien cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng – cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm cho vữa và tác nhân kết nối các nguyên liệu xây dựng lại với nhau.

»»»  Thành phần:

  • Nhã tương Polybutadience

»»»  Tỷ lệ trộn: 

  • Lớp kết nối: pha theo tỷ lệ 1 lít Sika Latex + 1 Lít nước+ 4 kg xi măng tạo thành hỗn hợp hồ dầu có thể thi công 4 m2
  • Chuẩn bị bề mặt: phải sạch, đặc chắc,  không dính dầu mỡ và tạp chất. Bề mặt hút nước phải được bão hòa toàn bộ tránh đọng nước
Danh mục: